ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ฯนำผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 o น. โดยจะให้การต้อนรับและบรรยาย ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP