มวล.ยินดีต้อนรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ฯนำผู้ปกครองนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์