ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม เปิดประตูสัญจรตะลอน school Tour

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแนะแนวเทคนิคการเรียน การอ่านหนังสือ การเลือกคณะเรียน และบรรยายเกี่ยวกับ GAT/PAT เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนตามความเป็นจริง ซึ่งจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยลดความสับสนของนักเรียนในการสอบ GAT/PAT เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
 
น้อง ๆ นักเรียนสนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3101-5

TOP