ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ อันดับที่ 219 ของโลก มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020

 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศผล การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020 จากจำนวน 912 มหาวิทยาลัยใน 84 ประเทศทั่วโลก 
 
ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับที่ 16 ของประเทศ และอันดับที่ 219 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 6,650 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2019 ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 23 ของประเทศ และ 391 ของโลก คะแนนรวม 4,975 คะแนน 
 
และพบว่า ทั้งอันดับของประเทศที่ขยับเลื่อนดีขึ้น 7 อันดับ อันดับของโลกขยับเลื่อนดีขึ้น 172 อันดับ คะแนนรวมเพิ่มขึ้นถึง 1,675  คะแนน มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากทั้งหมด 6 หมวด 
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ในภาคใต้
 
 
 
 
 
 

TOP