ข่าวทั่วไป

เชิญชมและฟังการบรรเลงดนตรีไทยประกวดรับถ้วยพระราชทานฯ วันที่ ๑๔-๑๕ ก.ย. หอประชุมใหญ่ ไทยบุรี มวล.

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประกวดดนตรีไทยชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีโรงเรียนต่างๆ ส่งเข้าประกวด ๒๐ กว่า โรงเรียน
 
จึงขอเชิญผู้ที่สนใจและรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยเข้าชมและฟัง ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลาประมาณ ๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

TOP