ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรมการจังหวัดนครศรีฯ

  
  
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้เข้าร่วมกรมการจังหวัด
 
การประชุมกรมการจังหวัดในครั้งนี้ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “นครแห่งการเรียนรู้” เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติราชการและพัฒนาประเทศ ต่อไปด้วย
 
การจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมนี้

ประมวลภาพ

TOP