ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรมการจังหวัดนครศรีฯ