ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ (Special Lecture) เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2555

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ (Special Lecture) เนื่องในวันมหิดล เรื่อง Challenges for personalized medicine-getting away from the hype โดย Prof. Dr. Edmund J.D Lee , Pharmacogenetic Center, YLL School of Medicine; National University of Singapore ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย สำรองที่นั่ง ได้ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672801, 075-672803

TOP