ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ (Special Lecture) เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2555