สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ต.โพธิ์ทอง จัดแสดงผลิตภัณฑ์ฯ