ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ต.โพธิ์ทอง จัดแสดงผลิตภัณฑ์ฯ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ต. โพธิ์ทอง อ. ท่าศาลา ขอเชิญร่วมชิมและอุดหนุนข้าวยำสมุนไพร น้ำสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากชุมชน จากสมาชิกชมรมจิตอาสา ณ บริเวณซุ้มใกล้โรงอาหาร 4 วันที่ 11-12 กันยายน 2555 โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต. โพธิ์ทอง ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกภาคปฏิบัติที่สำคัญของนักศึกษาพยาบาล
 
โอกาสนี้ ขอขอบคุณคุณเติมและคุณน้อย ที่กรุณาสนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน

TOP