ข่าวเด่น

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา

 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย นายรักษ์พงศ์ ทองเด็จ และนางสาวปรัศนี นพสุวรรณ ชื่อทีม "อาหารหลัก 5 หมู่" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายบุริม วัฒนาศรีโรจน์ และนายรัชตะ ปิยสนธิ์ ชื่อทีม "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ระดับอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์สิริวัจนา แก้วผนึก และอาจารย์ขุนดี หลำสุบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
อุทยานแห่งชาติการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (อพท.) ได้จัดงานประกาศผลมอบรางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ประจำปี 2555 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในระดับอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัยที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีม จาก 100 กว่าทีมทั่วประเทศ
 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ จำนวน 2 ทีม สามารถผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย นายรักษ์พงศ์ ทองเด็จ และนางสาวปรัศนี นพสุวรรณ ชื่อทีม "อาหารหลัก 5 หมู่" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ส่วนทีมนายบุริม วัฒนาศรีโรจน์ และนายรัชตะ ปิยสนธิ์ ชื่อทีม "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park เป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลและรางวัลชนะเลิศ
 
 

 
หลังจากนี้ จะนำต้นฉบับสื่อทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในความดูแลของพระองค์ท่านและโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศต่อไป
 
 

TOP