นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา