ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ปลื้ม ได้รับการจัดอันดับโลกจาก THE Impact Ranking เป็นครั้งแรก

ผลงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDG) ของ ม.วลัยลักษณ์ เข้าสู่การจัดอันดับโลกเป็นครั้งแรก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Ranking ปี 2021 โดยม.วลัยลักษณ์อยู่ในอันดับที่ 601-800 ของโลก อันดับที่ 15 ของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งข้อมูล เพื่อเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Times Higher Education หรือ THE Impact Rankings 2021 ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับการดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ SDG จำนวน 7 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564  ที่ผ่านมา ปรากฎว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 601-800 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,240 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศไทย อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.สงขลานครินทร์ และม.ธรรมศาสตร์

“หลังจากที่ม.วลัยลักษณ์ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม มหาวิทยาลัยวิจัยแนวหน้าของโลก(Frontier Research University) ตามนโยบายของกระทรวงอว. ม.วลัยลักษณ์ได้พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ คณาจารย์ทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัยอย่างเข้มข้น ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมามีจำนวนผลงานวิจัยมากขึ้นแบบก้าวกระโดด และผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Q1,Q2 กว่า 67% มีการอ้างอิงสูง ซึ่งการได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings ครั้งแรกนี้ ถือเป็นความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันพวกเราชาววลัยลักษณ์ ในอนาคตเราจะขยายการขับเคลื่อนเพิ่มเติมในบทบาทอื่นๆให้มากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าเราจะมีอันดับที่ดีขึ้นด้วย ที่สำคัญขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมส่งผลงานภาพรวมคุณภาพมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อเสนอให้ THE Impact Rankings พิจารณาจัดอันดับโลกในปี 2565 ต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ในฐานะผู้ดูแลการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับโลกของม.วลัยลักษณ์ กล่าวเสริมถึง 7 ตัวชี้วัดที่ม.วลัยลักษณ์ส่งให้ THE Impact Rankings พิจารณาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด SDG2: Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย) , SDG3: Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี), SDG4: Quality Education (คุณภาพการศึกษา) , SDG6: Clean Water and Sanitation (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล), SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม), SDG14: Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) และ SDG17: Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ซึ่งในส่วนของ SDG2,6และ14 ม.วลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับที่ 201-300 อยู่ในกลุ่ม Top 10 ของประเทศเลยทีเดียว

ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ SDG ผ่านการประเมินตัวชี้วัดครอบคลุมตัวชี้วัดที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในมิติการศึกษา การวิจัย การดำเนินงาน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร


TOP