ข่าวเด่น

หนุ่ม-สาว ศิลปศาสตร์ ควงคู่คว้าตำแหน่ง ดาว-เดือน ม.วลัยลักษณ์ ปี’55

 
น้องตังเมย์-นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ์ และน้องตั้ม-นายสุพจน์ เกสรสิทธิ์ สองนักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คว้าตำแหน่งดาวประดับ-เดือนประดู่ ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
การประกวด“ดาวประดับ เดือนประดู่” ประจำปีการศึกษา 2555 รอบตัดสิน เมื่อคืนวันที่ 20 กันยายน 2555 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน มีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมเชียร์และชมความสามารถของผู้เข้าประกวดจนล้นหอประชุมไทยบุรี โดยในรอบดังกล่าวมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น จำนวน 28 คน แบ่งเป็นฝ่ายชาย 14 คนและฝ่ายหญิง 14 คน ซึ่งกิจกรรมบนเวที นอกจากการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดแล้ว ยังมีกิจกรรมของชมรมและสำนักวิชาต่างๆร่วมแสดงอย่างคับคั่งด้วย โดยผลการประกวด รางวัลดาวประดับ ตกเป็นของน้องตังเมย์-นางสาวเพ็ญนภา เอกาพันธ์ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และรางวัลเดือนประดู่ ได้แก่ น้องตั้ม-นายสุพจน์ เกสรสิทธิ์ นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เช่นเดียวกัน

น้องตังเมย์ ดาวประดับในปีนี้ เล่าผ่านทีมงานประชาสัมพันธ์ว่า มีความสนใจในการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นเบื้องตนอยู่แล้ว ประกอบกับตนเป็นดาวในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จึงมาประกวดในเวทีนี้ ซึ่งในการเข้าร่วมประกวดดาวประดับ-เดือนประดู่ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆผู้สมัครหลายอย่าง เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่การเดิน การนั่ง การไหว้ การพูด ฝึกการเต้น กิจกรรมนันทการต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมการแนะนำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ทำให้รู้สึกประทับใจและถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากด้วย โดยหลังจากที่ได้รับรางวัลดาวประดับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย
 
น้องตังเมย์ บอกถึงเหตุผลในการตัดสินใจเรียนที่ม.วลัยลักษณ์ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้าน การเดินทางไปมาสะดวก บรรยากาศร่มรื่น รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งศักยภาพอาจารย์ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมจะรองรับกับการเรียน นอกจากนี้น้องตังเมย์ ยังได้ฝากถึงเพื่อนๆและน้องนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการฝึกภาษาอังกฤษและหากสามารถพูดภาษาของประเทศในอาเซียนที่เราสนใจ ก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเราอย่างมาก

 
ด้าน น้องตั้ม เดือนประดู่ กล่าวว่า ประทับใจในการเข้าร่วมการประกวดดาวประดับ-เดือนประดู่ ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยสิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ การวางตัวในสังคม การวางแผน/เตรียมตัวในการทำงานและการเรียน การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน มิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ ตลอดจนได้รู้จักสถานที่และความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของม.วลัยลักษณ์ และพร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ
 
ในส่วนของการตัดสินใจเรียนที่ม.วลัยลักษณ์น้องตั้มบอกว่า ด้วยพื้นเพเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผ่านสื่อต่างๆ เห็นถึงพัฒนาการ ศักยภาพความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องและคิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของภาคใต้ ทำให้ตัดสินใจอย่างไม่ลังเลที่จะเลือกเรียนที่ม.วลัยลักษณ์

นอกจากนี้น้องตั้มยังได้บอกถึงมุมมองในเรื่องการเรียนกับการทำกิจกรรมว่า “การศึกษาทำให้คนมีงานทำ กิจกรรมทำให้คนทำงานเป็น” ทั้ง 2 สิ่งต้องทำควบคู่กันไป เพราะการเรียนจะทำให้เรามีความรู้ต่างๆในตำรา ส่วนการทำกิจกรรมนั้นทำให้มีประสบการณ์ชีวิต ได้เรียนรู้ปัญหาและฝึกการแก้ปัญหา เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ตนขอฝากถึงเพื่อนๆและน้องๆให้กันมาสนใจทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน ให้มากขึ้น
 
สำหรับผลการประกวดรางวัลอื่นๆเป็นดังนี้ รางวัลรองอันดับ 1 ดาวประดับ ได้แก่ น้องตั๊ก-นางสาวทศพร เกตุศรี สำนักวิชาการจัดการ รางวัลรองอันดับ 2 ดาวประดับ ได้แก่ น้องตาล-นางสาวกนกลดา เพชรรี่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รางวัลรองอันดับ 1 เดือนประดู่คือ น้องเอ็ม-ยุทธนา ชื่นชม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลรองอันดับ 2 เดือนประดู่ คือ น้องต่อ-นายวริทธิ์ วิชัยธรรมธร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular vote ซึ่งโหวตผ่านระบบ SMS เครือข่าย AIS ได้แก่ น้องโบร์-นางสาวปรางทิพย์ ก๋องคำ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รางวัลขวัญใจกองประกวดได้แก่น้องอาม-นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รางวัล Ligthing Star ได้แก่น้องบี-นางสาวธิดารัตน์ ชูเหมือน นักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรางวัลเพียวริคุ Idol 2012 ฝ่ายชายได้แก่ น้องอ้น-นายภุชงค์ ศรีอรัญ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายหญิงได้แก่ น้องโบร์-นางสาวปรางทิพย์ ก๋องคำ สำนักวิชาเดียวกัน
 
 
 
โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวด พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด อีกด้วย

ทั้งนี้ การประกวด“ดาวประดับ เดือนประดู่” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถเพียบพร้อมทั้ง ทางด้านภาวะผู้นำ ด้านบุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก เป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนได้ดี และทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
 
 
ประมวลภาพ
ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์

TOP