ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "เรียนไม่เก่ง..แต่ก็สำเร็จได้ โดยนักพูดคมวาทะ อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "เรียนไม่เก่ง...แต่ก็สำเร็จได้" โดยนักพูดคมวาทะ อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 217 อาคารเรียนรวม 5

TOP