ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "เรียนไม่เก่ง..แต่ก็สำเร็จได้ โดยนักพูดคมวาทะ อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง