ข่าวสมัครงาน

การเปิดรับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาเคมี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตร สาขาวิชาเคมี
2. จำนวน 2 อัตรา
3. อัตราค่าจ้าง 20,000 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5.1 ปริญญาโททางด้านสาขาวิชาเคมี
5.2 มีศักยภาพและความสามารถด้านการสอนรวมถึงการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย
5.3 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
5.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาได้

6. ภาระงาน

6.1 ทำหน้าที่สอนรายวิชาทางสาขาวิชาเคมีพื้นฐาน รวมถึงการทบทวนการสอน
6.2 ควบคุมการสอบ, และเก็บคะแนนสอบย่อย
6.3 ประเมินผลการเรียนการสอน
6.4 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555
9. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555

 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณอมรรัตน์ โทร. 075672005-6


TOP