ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขันในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิญเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา แสดงความสามารถด้านการประกวดแข่งขัน ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช วันที 11 - 13 ตุลาคม 2555
 
ด้วยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีเทศกาลสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555 ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 
จึงขอเชิญเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ร่วมแสดงความสามารถด้านการประกวดแข่งขัน ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช วันที 11 - 13 ตุลาคม 2555 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม และใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.nstru.ac.th/nstru2009/news/show_news_ex.php?id=13376

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.nstru.ac.th/nstru2009/news/show_news_ex.php?id=13376

TOP