ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ มอบเงินจากการจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา

 
 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 10,000 บาท นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 10,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเงิน 119,000 บาท โดยมีอาจารย์อุดม เจริญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อาจารย์มนตร์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร
 
สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างทีม “ดาราสิงห์ยูสตาร์” และทีมประชาคมนคร สื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งส่วนประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกองทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาแก่สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โอกาสเดียวกันนี้ ตัวแทนจากมูลนิธิวันชัย-อรชร เข้ามอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP