ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานต้อนรับและบริการ โครงการเรือนวลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 6/2555 ตำแหน่งพนักงานต้อนรับและบริการ สังกัดโครงการเรือนวลัย สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 21 กันยายน 2555 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาว สุจิตรา รูปโอ

TOP