ข่าวทั่วไป

นักศึกษา บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเดินขบวนแห่หมฺรับ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

  
  
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกิจกรรมแห่หมรฺบ เนื่องในงานบุญสารทเดือนสิบ ที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๒ สถาบัน จัดขบวนแห่หมฺรับ ร่วมในประเพณีที่ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่ชาวใต้ให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างได้จดจำและนำไปปฏิบัติสืบต่อไป
 
สำหรับบรรยากาศภายในแห่หมฺรับงานบุญสารทเดือนสิบในปีนี้ มีองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปจากทั่วสารทิศในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างจัดขบวนแห่หมฺรับที่ประดับตกแต่งด้วยขนมเดือนสิบ ๕ ชนิด อันได้แก่ ขนมพอง ลา บ้า ดีซำ และขนมกง (ไข่ปลา) รวมไปถึง อาหารแห้ง พืชผลในหน้าเทศกาล และของประดับตกแต่งอื่นๆ
 
 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP