นักศึกษา บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเดินขบวนแห่หมฺรับ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ