ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระบบงานบริการห้องทดลอง จำนวน 48 อัตรา