อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์