ข่าวทั่วไป

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา เยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าร่วมแสดงในงาน "คอนเสิร์ต 20 ปี ม.วลัยลักษณ์ เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี" โดยมี ผศ.ดร.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

ภาพกิจกรรม

TOP