ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวัน GIS Day

หน่วยวิจัยธรณีพิบัติภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ร่วมจัดกิจกรรม GIS Day โดยการสนับสนุนจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวัน GIS Day ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ตั้งเวลา 8.30 - 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลักษณ์
 
การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดพร้อมกันทั่วโลก โดย The National Geographic Society และ ESRI แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์แห่งการรู้จักภูมิศาสตร์ (Geography Awareness Week) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป
 
ในวันดังกล่าวได้จัดให้มีนิทรรศการและผลงานของนักศึกษา การบรรยาย สาธิตการใช้งาน GPS และโปรแกรม GIS และการแข่งขันตอบปัญหาและสร้างแผนที่ออนไลน์ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฟาฎีละห์ ยือโร๊ะ เบอร์โทร 075-67-2394ม 075-67-2304-5 E-mail : fadeelah.ye@wu.ac.th โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้สามารถเข้าชมคลิปวิดิโอสาธิตการใช้งานโปรแกรม ArcGIS online ได้ที่ http://bit.ly/CloudGIS

TOP