ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวัน GIS Day