ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดพระอาสน์ ท่าศาลากับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๕