ข่าวทั่วไป

ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดพระอาสน์ ท่าศาลากับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒ พ.ย.๒๕๕๕

          สร้างกุศลผลบุญเป็นทุนไว้ เพื่อจะได้มีพลังดีที่สั่งสม
แรงความดีหนุนนำไม่ช้ำตรม พบสิ่งที่ชื่นชมสุขสมใจ
          พฤหัสฯ ๒๒ พฤศจิกาทอดกฐินที่วัดพระอาสน์ ท่าศาลาพุทธศาสน์สุดสดใส
เพลาบ่ายคลายร้อนจรกันไป วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยเจ้าภาพบุญ
          รวมบุคลากรน้องรักนักศึกษา เติมคุณค่าให้ชีวิตวิศิษฏ์สุนทร์
อิ่มจิตเอิบอาบกายสายธารบุญ ไหลหลั่งหนุนทุกชาติภพมิจบเอย
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
จันทร์ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

TOP