ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวามหาราชผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 85 พรรษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

: ออกอากาศ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00-16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


TOP