ผลงานและรางวัล

นศ.ดิจิทัลคอนเทนต์ฯ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ในโครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 2 และ ปีที่ 3

     

 

    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และรางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  จากการแข่งขันโครงการต้นกล้าความดีของสังคม ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก

      ประกอบด้วย 1. นายกฤตพจน์ รัตนพงศ์  2. นางสาวชุติสรา ชัยพลบาล 3. นายธนกร เก้าซุ่น 4. นายพิทวัฒน์ สีหามาตย์  และ5. นางสาวพัชรพร สุวรรณเวช  โดยการเข้าร่วมแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ไอเดียความดี ในหัวข้อ “ความดีที่อยากทำ” 
     กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศสร้างสรรค์ไอเดียในการทำความดี ภายใต้โครงการต้นกล้าความดีของสังคม จัดโดยมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสำคัญทั้ง 2 รางวัลนี้ รวมทั้งนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องตามปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง


 

 


ข่าวเด่น

TOP