ข่าวทั่วไป

ศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญชวนประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร ตามโครงการจัดนิทรรศการเดินตามคำสอนพ่อขอแผ่นดิน "ตามรอยพ่อ...อย่างพอเพียง" เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม จนถึง วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ณ โถงบันไดชั้นล่าง อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP