ขอเชิญสมัครโครงการฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์