บริษัท Xilinx Corp ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์มูลค่ากว่า 200,000 บาทเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สวท.