ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

บริษัท Xilinx Corp ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์มูลค่ากว่า 200,000 บาทเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สวท.

บริษัท Xilinx Corp (www.xilinx.com) ผู้ผลิตวงจรรวมอิเลคทรอนิคส์ในกลุ่ม FPGA (Field Programmable Gate Array) และ System On Chip และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องอันดับ 1 ของโลกได้ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์มูลค่ากว่า 200,000 บาท สำหรับใข้ในงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวใช้ในการออกแบบและสร้างระบบคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม System On Chip ที่มีความซับซ้อนสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และวิศวกรคอมพิวเตอร์และนักออกแบบระบบต้องการซอฟต์แวร์ที่มีขีดความสามารถสูงในการช่วยเหลือให้สามารถพัฒนาระบบดังกล่าวนี้
 
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วย Xilinx ISE, Xilinx Parial Routing มูลค่า $2999 และ Xilinx High Level Synthesis มูลค่า $3990 โดยซอฟต์แวร์ทั้ง 3 รายการจะถูกใช้ในงานวิจัยในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ (Assistive Technology) เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีความสามารถสูงในการตรวจจับสถานะการเคลื่อนที่และการหกล้ม รวมทั้งการพัฒนาขั้นตอนวิธี (Algorithm) และสร้างวงจรรวมเพื่อการประมวลผลในงานด้านโครงข่ายประสาทเทียทและการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอล นอกจากนั้นซอฟต์แวร์บางรายการทางบริษัท Xilinx Corp ยังได้เปิด License เพื่อรองรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษา

TOP