ข่าวทั่วไป

เชิญชวนร่วมซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ ปฏิทินตั้งโต๊ะ และ Diary 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ชมรมถ่ายภาพวลัยลักษณ์ และศูนย์หนังสือ จัดทำ บัตรอวยพรปีใหม่ ปฏิทินตั้งโต๊ะ และ Diary 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมใช้สื่อดังกล่าว โดย บัตรอวยพรปีใหม่ จัดพิมพ์ 4 แบบ จำหน่าย ราคาใบละ 10 บาท ปฏิทินตั้งโต๊ะ ราคา 55 บาท และ Diary ราคา 75 บาท
 
สั่งจองได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ คุณมนฤทัย อินทร์แก้ว โทร. 0 7567 3727-8 โทรสาร 0 7567 3724 และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0 7567 3650

TOP