เชิญชวนร่วมซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ ปฏิทินตั้งโต๊ะ และ Diary 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์