ข่าวทั่วไป

บ.เชฟรอน สวัสดีปีใหม่ ม.วลัยลักษณ์นายศักดิ์ชัย อมรศักดิ์ชัย วิศวกรสิ่งแวดล้อม บ.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทดังกล่าว มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2556 ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและสานความสัมพันธ์อันดีของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ที่ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
ภาพข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP