ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ หารือขยายความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและสหกิจศึกษากับบริษัทซีพีเอฟ

วันนี้ (11 พ.ค.66) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำโดยนายกฤษฎิ์ คงธนดารากร รองกรรมการผู้จัดการ Talent Attracttion and Acquisition และนายอัศวิน จิตต์ตำนงค์ ผู้อำนวยการด้านส่งเสริมความผูกพันองค์กรและการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ
     

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า  มวล.มีความร่วมมือกับบริษัทซีพีเอฟ มาอย่างยาวนานทั้งการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในบริษัทต่างๆในเครือซีพีเอฟ อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ เราได้รับการสนับสนุน “โครงการฟาร์มสาธิตสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ” ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียวหรือกรีนฟาร์ม จากบริษัทซีพีเอฟ เพื่อแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก   ซีพีเอฟและคณะเดินทางมาร่วมส่งมอบด้วยตนเอง ณ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลี้ยงไก่และสุกรได้อย่างประสบความสำเร็จไปหลายรุ่น มีไก่รุ่นละ 4,700 ตัว และสุกรรุ่นละ 650 ตัว 
     

สำหรับการหารือความร่วมมือทางการศึกษาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือกับซีพีเอฟทั้งในเรื่องหลักสูตรร่วมกัน โดยมวล.กำลังจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่เปลี่ยนจากการศึกษาระบบไตรภาค หรือ 3 เทอมเป็นระบบ 2 เทอม ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของซีพีเอฟทั้งด้านวิชาการและทักษะความรู้ ความสามารถเฉพาะของบัณฑิต นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องงานวิจัยร่วมกันว่ามีอะไรที่สามารถทำร่วมกันได้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มวล.มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเป็นจำนวนมาก และอีกเรี่องที่สำคัญมาก คือการส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งปัจจุบัน มวล.ได้ปรับสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำทุกหลักสูตร ซึ่งจะเป็นแนวทางให้บัณฑิตมีทักษะ ในการปฏิบัติงานสูง เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญปฏิบัติ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะมีความพร้อมสามารถทำงานได้ทันที ซึ่ง “มวล.ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตต่อไปเราจะได้ร่วมกับซีพีเอฟในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากยิ่งขึ้น” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ
     

ด้านนายกฤษฎิ์ คงธนดารากร  กล่าวว่า การหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษากับ มวล.ในครั้งนี้เพื่อทำความร่วมมือด้านวิชาการ สร้างคน สร้างอนาคต สร้างเครือข่าย โดยกำหนดความร่วมมือใน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ที่สามารถทำได้เลย คือเรื่องสหกิจศึกษา ให้นักศึกษา ได้เรียนรู้หน้างานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยทางซีพีเอฟมีผู้เชี่ยวชาญและสถานที่ในการปฏิบัติงานรองรับนักศึกษาจากทั่วประเทศ ระยะที่ 2 หรือระยะกลาง มีการสนับสนุน โครงการ CPF in the area ซึ่งจะขยายผลตอบกลับมหาวิทยาลัยว่าจะร่วมมือกันอย่างไรได้บ้าง และ 3 ระยะยาว โดยการสร้างหลักสูตรร่วมกัน โดยร่วมมือกับสำนักวิชาต่างๆของมวล.เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้อย่างไรบ้างต่อไป
     

จากนั้นคณะผู้บริหาร มวล.ได้นำคณะผู้บริหารซีพีเอฟ เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มสาธิตสุกรขุนและไก่ไข่ พร้อมทั้งชมทัศนียภาพทั้งในเขตการศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีฯ เช่น หอชมฟ้า โดมกระบองเพชร อุทยานพฤกษศาสตร์ สวนวลัยลักษณ์ เป็นต้น

ข่าวและภาพโดย ชลธิชา ลิมปิติ ส่วนสื่อสารองค์กร


ข่าวเด่น

TOP