ข่าวทั่วไป

แนะนำสินค้าอันทรงคุณค่า เหมาะเป็นของขวัญของฝากมอบให้บุคคลอันเป็นที่รักที่นับถือในช่วงปีใหม่ ควงกล้องท่องโลก

ศูนย์หนังสือมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญสั่งจองหนังสือ "ควงกล้องท่องโลก" ซึ่งเป็น ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นของขวัญของฝากมอบให้บุคคลอันเป็นที่รักที่นับถือในช่วงเทศกาลปีใหม่ ราคาเล่มละ 900 บาท
 
ผู้สนใจติดต่อสั่งจองได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกนกวรรณ ส้มแป้น เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร.3648 - 50 e-mail Kanokwan.SO@wu.ac.th

TOP