ข่าวสมัครงาน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการ คลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 9/2555 สังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด) จำนวน 1 อัตรา และพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 นั้น
 
มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 3 มกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-7567-3704

TOP