เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการ คลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ