ข่าวทั่วไป

อวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

          กราบพระไตรรัตนะองค์พระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราชแดนศาสตร์ศิลป์
องค์พระพุทธสิหิงค์สิ่งบูชาพุทธราชิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วธรณินทร์แผ่นดินไทย
         ดลบันดาลให้ชาวนครฯ ชาวไทยจงผาสุก ปราศจากทุกข์แย้มยิ้มอิ่มสดใส
อายุมั่นวรรณะผ่องเปี่ยมพลังทั้งกายใจ ตลอดปีใหม่ตลอดกาลเนิ่นนานเทอญ
   
 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาทิตย์ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์)


TOP