ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยประสานงานโครงการ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการคัดเลือก ผู้ช่วยประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ

นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 15 มกราคม 2556 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันดังกล่าว


TOP