ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (ข้างป้อมยามทางเข้าหลัก)

กำหนดการพิธีเปิด
14.45 น. พร้อมกัน ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ
15.00 น. พิธีเปิด
15.10 น. เชิญรับประทานอาหารว่าง
เยี่ยมชมคลินิก
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP