ขอเชิญร่วมพิธีเปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์