ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คนดังนี้

นายพันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 10.00-11.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2556

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

 


TOP