ข่าวการศึกษา

อธิการบดีมวล. ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Californiaเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่ห้องรับรองอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Mikhail Nekrasov และMiss Sherri Lynn Conklin นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก University of California, Santa Barbara ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับทุนภายใต้โครงการมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ซึ่งจะมาศึกษาและวิจัยเรื่อง "Real-Time Sensor Network in the Gulf of Thailand ; an Early Warning System for Aquaculture" ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และบุคลากรของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม -9 ธันวาคม 2556 นี้

ภาพข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP