อธิการบดีมวล. ต้อนรับนักศึกษาจาก University of California