ประกาศผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัด) ประจำคลินิกกายภาพบำบัด