ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ ประจำคลินิกกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ