ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 39/2555 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นั้น
 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาว พิชามญชุ์ ทิพยพัฒนกุล

TOP