แนะนำนักวิจัย มวล. : รศ. ดร. วาริน อินทนา เน้นวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชด้วยต้นทุนต่ำและปลอดภัยต่อผู้บริโภค