ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะการโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาอินโดนีเซีย และนักศึกษามาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย (ฝึกซ้อมการโต้วาทีอย่างถูกหลักวิธี และการแข่งขันจริง)

กำหนดการ

ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556
08.30-18.00 น. เช้า พิธีเปิด/ เทคนิคการโต้วาที/ ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย (Controversial issues)
บ่าย เทคนิคการนำเสนอ/ นำเสนอผลงานกลุ่มย่อย/ สรุป วิจารณ์ ประเมินผลจดอ่อนจุดแข็ง/
ค่ำ กิจกรรมภาคกลางคืน
เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556
08.30-18.00 น. เช้า Public Speaking/ รูปแบบการโต้วาที (Debate Format)/ /ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย
(Practice in small groups with controversial issues (simulated debates)/ Motions
released
บ่าย ค้นคว้าข้อมูล (Research time)/ แข่งขันการโต้วาที (แบ่งเป็นห้องย่อย) / สรุป
ประเมินผล
ค่ำ กิจกรรมภาคกลางคืน
อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556
08.30-18.00 น. เช้า แข่งขันโต้วาทีจริง รอบที่ 1 แข่งขันโต้วาทีจริง รอบที่ 2
บ่าย แข่งขันโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลรางวัล/ สรุปและประเมินผล
ค่ำ International Night/ Farewell Party
 
จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ทัศนศึกษา (Optional)
อังคารที่ 5 มีนาคม 2556 นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย และจากประเทศมาเลเซียเดินทางกลับ

 

สถานที่รับสมัคร
ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวัชร
นางจิราพร กาฬสุวรรณ (พี่กุ้งนาง)
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต. ไทยบุรี อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161
โทร. 075-673762 / 081 416 4871

จำนวนที่รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตัวจริง จำนวน 10 คน ส่วนนักศึกษาที่ได้ลำดับสำรองหรือมีความสนใจเรื่องการโต้วาทีสามารถสมัครเป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ได้

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. มีความสนใจในภาษาอังกฤษ สามารถพูดสื่อสารได้ ชอบแสดงความคิดเห็น มีเหตุผล และชอบค้นคว้าหาความรู้
3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้เต็มเวลาตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ส่วนวันที่ 4 เป็นทางเลือกสำหรับผู้สนใจ
4. สามารถบริหารจัดการเรื่องตามตารางเรียนหรือตารางสอบของตนเองได้ โดยไม่เป็นอุปสรรค

 


TOP