ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมและเลือกซื้อหนังสือในงาน WU Bookfair 2556

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จัดงาน WU Bookfair 2556 ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างศูนย์คอมพิวเตอร์
 
จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปเลือกชมและเลือกซื้อหนังสือได้ จากร้านหนังสือที่สนใจแจ้งความประสงค์จะออกร้านจำหน่ายหนังสือทั้งสิ้น 34 ร้านในราคาพิเศษสุด

TOP