ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II) "Asian Studies Today: The Revival of Asia" "เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย"