ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ดูงานส่วนอาคารฯและงานทะเบียนนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 17 คน นำโดย ดร.พรศักดิ์ พรหมแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง การบริหารงานภาพรวมส่วนอาคารสถานที่ และระบบทะเบียนนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยวิศวกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป

TOP