หน่วยวิจัยการบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืนร่วมหารือกับรองผู้ว่าฯ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสิชล-ท่าศาลา