ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2556

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงแรมขนอม โกลเด้น บีช โดยคณาจารย์ของ มวล. ในฐานะรุ่นพี่ พสวท. ให้แนวคิดและแนวทางในการเรียน การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา และการมีจิตสำนึกในฐานะนักเรียนทุน พสวท.

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://science.wu.ac.th/

TOP