พระมหาสมปองบรรยายธรรมให้นักศึกษาและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์