ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับผู้ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช