ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช