ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น ๒ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อร่วมพบปะพูดคุย ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

TOP