รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา