ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯครบปีที่ 21 ม.วลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 21 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. กิจกรรมประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในบริบทของการอุดมศึกษาไทย" โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่มีผลงานเด่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน การมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 10 ปี , 15 ปี และ 20 ปี การมอบโล่รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. และหน่วยงานต้นแบบ สถานที่ทำงานน่าอยู่ และบริการเด่น การจัดเวทีประชาคมวลัยลักษณ์ "สนทนาเรารักวลัยลักษณ์" และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สื่อมวลชน และประชาคม มวล.
 
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดการ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP